ระยะเวลาของการตั้งครรภ์ของแต่ละสิ่งมีชีวิตต่างกันออกไป

หนู 21 วัน
กระต่าย 28 วัน
แมว 56 วัน
สุนัข 63 วัน
สิงโต 98 วัน
แกะ 147 วัน
และมนุษย์ 280 วัน

จำนวนทั้งหมดนี้เป็นแฟคเตอร์ของ 7 คงจะเป็นพระเจ้าที่ทรงกำหนดทำทั้งหมดนี้ ในความหมายของ 7 ที่หมายถึงสำเร็จ เสร็จสมบูรณ์